[K-pop] 잊지 말아요 – 백 지영(2009)

k-pop 잊지 말아요 – 백 지영 Việt Nam ơi đừng quên – Baek Ji-young Don’t Forget – Baek Ji-young n’oubliez pas – Baek Ji-young [K-pop] 잊지 말아요 – 백 지영(2009) 우리 서로 사랑했는데우리 이제 헤어지네요같은 …

k-pop 백지영 잊지말아요

k-pop 잊지 말아요 – 백 지영 Việt Nam ơi đừng quên – Baek Ji-young Don’t Forget – Baek Ji-young n’oubliez pas – Baek Ji-young

[K-pop] 잊지 말아요 – 백 지영(2009)

우리 서로 사랑했는데
우리 이제 헤어지네요
같은 하늘 다른 곳에 있어도
부디 나를 잊지 말아요

차가운 바람이 손끝에 스치면
들려오는 그대 웃음소리
내 얼굴 비치던 그대 두 눈이
그리워 외로워 울고 또 울어요

입술이 굳어버려서
말하지 못했던 그 말

우리 서로 사랑했는데
우리 이제 헤어지네요
같은 하늘 다른 곳에 있어도
부디 나를 잊지 말아요

눈물이 입을 가려서
말하지 못했던 그 말

우리 서로 사랑했는데
우리 이제 헤어지네요
같은 하늘 다른 곳에 있어도
부디 나를 잊지 말아요

혹시 알고 있나요
뒤돌아서 가슴치고
그댈 보내주던 그 사람

그 사람이 바로 나예요
그 사람을 사랑해 줘요
같은 하늘 다른 곳에 있어도
언젠가는 돌아와 줘요

우리 서로 사랑했는데
우리 이제 헤어지네요
같은 하늘 다른 곳에 있어도
부디 나를 잊지 말아요
부디 나를 잊지 말아요

[K-pop] 잊지 말아요, 백 지영

[K-pop] 한국 KOREA

우리 서로 사랑했는데
uli seolo salanghaessneunde 

우리 이제 헤어지네요
uli ije heeojineyo 


같은 하늘 다른 곳에 있어도
gat-eun haneul daleun gos-e iss-eodo 

부디 나를 잊지 말아요
budi naleul ij-ji mal-ayo

차가운 바람이 손끝에 스치면
chagaun balam-i sonkkeut-e seuchimyeon 

들려오는 그대 웃음소리
deullyeooneun geudae us-eumsoli 

내 얼굴 비치던 그대 두 눈이
nae eolgul bichideon geudae du nun-i 

그리워 외로워 울고 또 울어요
geuliwo oelowo ulgo tto ul-eoyo

입술이 굳어버려서
ibsul-i gud-eobeolyeoseo

말하지 못했던 그 말
malhaji moshaessdeon geu mal 

우리 서로 사랑했는데
uli seolo salanghaessneunde 

우리 이제 헤어지네요
uli ije heeojineyo


같은 하늘 다른 곳에 있어도
gat-eun haneul daleun gos-e iss-eodo

부디 나를 잊지 말아요
budi naleul ij-ji mal-ayo 

눈물이 입을 가려서
nunmul-i ib-eul galyeoseo 

말하지 못했던 그 말
malhaji moshaessdeon geu mal 

우리 서로 사랑했는데
uli seolo salanghaessneunde 

우리 이제 헤어지네요
uli ije heeojineyo 

같은 하늘 다른 곳에 있어도
gat-eun haneul daleun gos-e iss-eodo 

부디 나를 잊지 말아요
budi naleul ij-ji mal-ayo 

혹시 알고 있나요
hogsi algo issnayo 

뒤돌아서 가슴치고
dwidol-aseo gaseumchigo 

그댈 보내주던 그 사람
geudael bonaejudeon geu salam

그 사람이 바로 나예요
geu salam-i balo nayeyo 

그 사람을 사랑해 줘요
geu salam-eul salanghae jwoyo

같은 하늘 다른 곳에 있어도
gat-eun haneul daleun gos-e iss-eodo

언젠가는 돌아와 줘요
eonjenganeun dol-awa jwoyo 

우리 서로 사랑했는데
uli seolo salanghaessneunde

우리 이제 헤어지네요
uli ije heeojineyo 

같은 하늘 다른 곳에 있어도
gat-eun haneul daleun gos-e iss-eodo

부디 나를 잊지 말아요
budi naleul ij-ji mal-ayo

부디 나를 잊지 말아요
budi naleul ij-ji mal-ayo

[K-pop] 잊지 말아요, 백 지영

[K-pop] 베트남 Việt Nam ơi đừng quên – Baek Ji-young


Đừng quên

chúng tôi yêu nhau

bây giờ chúng ta đang chia tay

Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời

xin đừng quên tôi

Khi gió lạnh lướt qua đầu ngón tay

tôi nghe thấy tiếng cười của bạn

Đôi mắt của bạn phản chiếu khuôn mặt của tôi

Em nhớ anh, em cô đơn, em lại khóc và khóc

Môi tôi cứng lại

những lời tôi không thể nói

chúng tôi yêu nhau

bây giờ chúng ta đang chia tay

Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời

xin đừng quên tôi

Nước mắt che miệng

những lời tôi không thể nói

chúng tôi yêu nhau

bây giờ chúng ta đang chia tay

Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời

xin đừng quên tôi

bạn có biết

Quay lại và đánh vào ngực của bạn

người đã để bạn ra đi

người đó là tôi

yêu người đó

Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời

trở lại một ngày nào đó

chúng tôi yêu nhau

bây giờ chúng ta đang chia tay

Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời

xin đừng quên tôi

xin đừng quên tôi

[K-pop] 영어 English, Don’t Forget – Baek Ji-young

Do not forget

we loved each other
we’re breaking up now
Even if we are in different places under the same sky
please don’t forget me

When the cold wind brushes your fingertips
I hear your laughter
Your two eyes that reflected my face
I miss you, I’m lonely, I cry and cry again

My lips are hardened
the words I couldn’t say

we loved each other
we’re breaking up now
Even if we are in different places under the same sky
please don’t forget me

Tears cover my mouth
the words I couldn’t say

we loved each other
we’re breaking up now
Even if we are in different places under the same sky
please don’t forget me

do you know
Turn around and hit your chest
the person who let you go

that person is me
he loves him
Even if we are in different places under the same sky
come back someday

we loved each other
we’re breaking up now
Even if we are in different places under the same sky
please don’t forget me
please don’t forget me


[K-pop] 베트남 Việt Nam ơi đừng quên – Baek Ji-young


Đừng quên

chúng tôi yêu nhau
bây giờ chúng ta đang chia tay
Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời
xin đừng quên tôi

Khi gió lạnh lướt qua đầu ngón tay
tôi nghe thấy tiếng cười của bạn
Đôi mắt của bạn phản chiếu khuôn mặt của tôi
Em nhớ anh, em cô đơn, em lại khóc và khóc

Môi tôi cứng lại
những lời tôi không thể nói

chúng tôi yêu nhau
bây giờ chúng ta đang chia tay
Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời
xin đừng quên tôi

Nước mắt che miệng
những lời tôi không thể nói

chúng tôi yêu nhau
bây giờ chúng ta đang chia tay
Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời
xin đừng quên tôi

bạn có biết
Quay lại và đánh vào ngực của bạn
người đã để bạn ra đi

người đó là tôi
yêu người đó
Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời
trở lại một ngày nào đó

chúng tôi yêu nhau
bây giờ chúng ta đang chia tay
Ngay cả khi chúng ta ở những nơi khác nhau dưới cùng một bầu trời
xin đừng quên tôi
xin đừng quên tôi

[K-pop] 잊지 말아요, 백 지영


[K-pop] 프랑스 France, n’oubliez pas – Baek Ji-young


Ne pas oublier

nous nous sommes aimés
nous rompons maintenant
Même si nous sommes à des endroits différents sous le même ciel
s’il te plait ne m’oublie pas

Quand le vent froid effleure tes doigts
j’entends ton rire
Tes deux yeux qui reflétaient mon visage
Tu me manques, je suis seul, je pleure et pleure encore

Mes lèvres sont durcies
les mots que je ne pouvais pas dire

nous nous sommes aimés
nous rompons maintenant
Même si nous sommes à des endroits différents sous le même ciel
s’il te plait ne m’oublie pas

Les larmes couvrent ma bouche
les mots que je ne pouvais pas dire

nous nous sommes aimés
nous rompons maintenant
Même si nous sommes à des endroits différents sous le même ciel
s’il te plait ne m’oublie pas

savez-vous
Tourne-toi et frappe ta poitrine
la personne qui t’a laissé partir

cette personne c’est moi
aime cette personne
Même si nous sommes à des endroits différents sous le même ciel
reviens un jour

nous nous sommes aimés
nous rompons maintenant
Même si nous sommes à des endroits différents sous le même ciel
s’il te plait ne m’oublie pas
s’il te plait ne m’oublie pas


🐸

감사합니다.

유튜브 링크

이것도 들을 노래 go